0

(06 30) 262 4118

Fizetés-Csomagküldés

A Rea Tex Kft a Webáruházon keresztül megrendelést regisztrált vevőktől fogad el, a regisztrációhoz és megrendeléshez szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során a Rea Tex Kft által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A Rea Tex Kft, a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli.

 

A Webáruházban bal oldalon lévő Kategóriák alatt található termékekből tud választani és a kosárba gomb melleti résznél tudja a kívánt mennyiséget beállítani. A Webáruházban a felső, középső részen található keresési funkció is, ahova a keresett terméket beírva és a kereső gombra kattintva, megtalálja az oldalon található, a kereséshez kapcsolodó termékeket. A megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés véglegesítése” gomb használatával tudja rendelését leadni. A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. A Vevő választhat a személyes átvétel és a kiszállítás között is. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Rea Tex Kft a Webáruház által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a megrendelést. Ez a visszaigazoló email üzenet kizárólag a megrendelés Rea Tex Kft-hez történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza.

 

Előfordulhat, hogy a Rea Tex Kft – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. A Rea Tex Kft  nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért.

 

Az árak Forintban vannak megadva és az áfát tartalmazzák.

Az Ügyfél a következő lehetőségek közül választhat az internetes oldalon megjelölt ár kifizetéséhez: átutalás, személyes átvétel  vagy utánvétel.

Az áru fizetendő árához hozzá kell adni a kiszállítás költségeit a választott fizetési és szállítási módtól függően.

Az áruk kiszállítása a rendelés beérkezésétől számított 5-6 munkanapon belül történik. Az áruk kiszállítása a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik, a készlet erejéig. Nagyszámú megrendelés beérkezése esetén előfordulhat, csúszás a rendelések teljesítésében.

 

A szerződéskötés, levelezés nyelve: magyar és angol.

 

Fizetési lehetőségek:

-     Fizetés átvételkor ( utánvét), ekkor a rendelt áru értékét kézbesítéskor kell kifizetni a Futárnak.

-     Fizetés banki átutalással: ebben az esetben, előre kérjük átutalni az összeget. Ebben az esetben kérjük várja meg a kollégánk által küldött személyes e-mail-t a pontos utalandó összegről.

Bank: OTP Bank

Számlaszámunk: 11742180-20076331-00000000

Nemzetközi (IBAN) számlaszámunk: HU75 1174 2180 2007 6331 0000 0000                     BIC/Swift: OTPVHUHB

- PayPal: Jelenleg nem működik, javítás alatt. A tranzakció során, ha rákattint a PayPal gombra átkerül a PayPal oldalra. Belépés után ellenőrzi, hogy megfelel-e az összeg és a reatex@pr.hu e-mail címet látja, majd megnyomja a  Pay gombot. PayPallal történő fizetésnél a termékek ára rögtön kifizetésre kerül, ezért az utólagos kedvezményeket ebben az esetben nem tudjuk figyelembe venni. Jelenleg nem működik, javítás alatt.

 

Csomagküldés

A megrendeléseket kb. 5-6 munkanapon belül állítjuk össze. Fix, határidős rendeléseket nem tudunk garantálni, csúszás előfordulhat a rendelés teljesítésében.

A csomagokat ( melyek Magyarország területére kerülnek kiszállításra) Futár kézbesíti 24 órán belül a feladás dátumától ( erről a Futárcég e-mail-t küld).

Ha a Futár nem tudja kézbesíteni a csomagot felveszi a Önnel a kapcsolatot telefonon.

Az előre kifizetett megrendelést  szintén a Futár kézbesíti, de akkor a csomagért már nem kell fizetni. Ebben az esetben is, ha nem tudja a Futár a csomagot kézbesíteni szintén felveszi a kapcsolatot Önnel.

Amennyiben a megrendelésnél valamelyik áru elfogyott vagy nem a megrendelt mennyiségben áll rendelkezésre, értesítjük Önt ( a regisztrációnál megadott telefonszámon vagy e-mail címen) és egyeztetünk, hogy megvárjuk-e a megrendelt áru beérkezését, helyettesítsük mással vagy küldjük a meglévő árukat. 

Futár díjtételek utánvétes csomagnál

20.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes a házhozszállítás !

0-2 kg 1.390 Ft
2-5 kg 1.400 Ft
5-10 kg 1.535 Ft
10-15 kg 1.635 Ft
15-20 kg 1.720 Ft
20-25 kg 1.750 Ft
25-30 kg 1.850 Ft

Futár díjtételek sima csomagnál

(Banki átutalás esetén)

0-2 kg 1.100 Ft
2-5 kg 1.180 Ft
5-10 kg 1.245 Ft
10-15 kg 1.350 Ft
15-20 kg 1.400 Ft
20-25 kg 1.420 Ft
25-30 kg 1.620 Ft

Áru cseréjével, visszavételével kapcsolatos információk

Internetes vásárlás esetén Ön 14 napon belül, indoklás nélkül, elállhat a vásárlástól. Az elállásról kérünk írásban ( e-mail-ben vagy postai levélben) értesítést.

Nyilatkozat-minta elálláshoz ( 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)

Címzett: Rea Tex Ker. Kft

(cím: 2335 Taksony, Varsányi út 25., e-mail: reatex@reatex.hu)

Alulírott kijelentem,hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek-re vonatkozólag:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Az áru rendelés időpontja /az áruátvétel időpontja, Rendelési azonosító: …………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztócíme: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó aláírása:

…………………………………………………………………………………

 

Kelt.....

 

 • A terméket eredeti, sértetlen állapotában, az elállás közlésétől számítva, 14 napon belül visszaküldheti címünkre.
  - az elállási határidő a termék átvételének napjától kezdődik,
  -a fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja,
  -ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 • Cserére vonatkozó igénye esetén kérjük, hogy jelezze az új megrendelését és a kért árut Önnek megküldjük. Csere esetén az újraküldés szállítási költségét felszámítjuk. Ha nem cserét kér, úgy a kifizetett teljes összeget küldjük ki a megadott bankszámlára. Az összeget haladéktalanul, az elállást követően, legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük.
 • Utánvétellel és portóval feladott csomagokat technikai okokból nem tudjuk elfogadni.
 • A web-shop-ban vásárolt áru személyes cseréjére lehetőség van üzleteinkben.  A cseréhez a számla szükséges.

 

Hibás teljesítés:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén szerződés/…. alapján a ... jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.” A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése] szerint: „(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen

Ön, a Rea Tex Kft  hibás teljesítése esetén ( minőségi vagy mennyiségi hiba) a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a … hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 2. 2. Termékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:] 3. Jótállás Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén szerződés/…. alapján a ... jótállásra köteles. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
 3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.” A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése] szerint: „(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.”

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni.

Termék minőségi hibája esetén Ön áru cseréjét vagy az áru értékének visszatérítését kérheti.

Termékeinkkel kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést:

Rea Tex Ker.  2335 Taksony, Varsányi út 25. Tel/Fax: 06 24 478 674

E-mail cím: reatex@reatex.hu

írásbeli panasz beérkezését követően harminc napon belül köteles a Rea Tex Kft írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

 

Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeit találja: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

 

A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Rea Tex Kft-t. köteles a békéltető testületi eljárásban együttműködni.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Elérhetőségek
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
  (+36-1) 784-3076
  (+36-1) 784-3149
E-mail cím pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81

 

A jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU 2013. 05. 21-én kelt rendelet 14.1 cikkének megfelelően tájékoztatjuk, hogy az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. A platformot elérheti itt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.
 

Ne maradjon le akcióinkról, újdonságainkól! Iratkozzon fel hírlevelünkre:

Taksonyi bolt - Csomagküldés

Cím: 2335 Taksony, Varsányi út 25.

Tel: (06 30) 262 4118

Fax: (06 70) 533-1838

Email: reatex@reatex.hu

Budapesti bolt

Cím: 1183 Budapest, Felsőcsatári út 13.

Tel/Fax:(06 1) 292-1487

Győri bolt

Cím: 9027 Győr, ETO-Park, Nagysándor József u. 31.

Mobil: (06 30) 788-7754